ASKO retail

ASKO Retail Prešov

 

Predajňa asko je súčasť retail parku v Prešove. Na tejto stavbe sme projektovali vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.