Bytový dom CORVUS

CORVUS bytový dom

 

Bytový dom Corvus je súčasť väčšieho projektu v Malackách. Spoločnosť ENVEA projektovala  vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu. 

 

 

zdroj: www.corvusmalacky.sk