Jasle Brezno

JASLE

Brezno

Projekcia dvoch identických objektov jaslí.  Na tejto stavbe sme projektovali statiku, vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.