Materská škola Rusovce

Materská škola

RUSOVCE

Rekonštrukcia materskej školy kde sme vypracovali statiku, vykurovanie, zdravo-techniku, teplotechnické hodotenie, elektroinštaláciu, vzduchotechniku.