POLIKLINIKA

POLIKLINIKA Hlohovec

 

Rekonštrukcia polikliniky v Hlohoveci. Na tejto stavbe sme projektovali statiku, elektroinštaláciu, vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu. 

 

 

zdroj: www.hlohovecko.sk