Rekonštrukcia haly Nitra

REKONŠTRUKCIA HALY

Nitra

Rekonštrukcia haly.  Na tejto stavbe sme projektovali statiku, vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.