REKREAČNÝ OBJEKT Pezinok

REKREAČNÝ OBJEKT

PEZINOK

Víkendový dom pre oddych a rekreáciu pri Pezinku.  Na tejto stavbe sme projektovali statiku, vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.