Terasový dom 1 BD

Terasový dom BD

Bratislava

Bytový dom je súčasť väčšieho projektu. Spoločnosť ENVEA projektovala  statiku, vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.