Projektujeme BIM

0
projektov
0
autorizovaných inžinierov
0
členný tím

BIM

BIM /building information modeling/ je pre nás budúcnosť, ktorú musíme riešiť už teraz. Máme za sebou pilotné projekty, ktoré boli pre nás náročné na čas. BIM je nekonečná cesta a neustále sa učíme nové postupy, no pre moderné stavebníctvo je projektovanie v BIM nevyhnutnosť. 

Naša najväčšia refenerácia, ktorú sme projektovali v BIM je bytový dom v Košiciach.

BIM koordinačný výkres TZB profesií VZT, UK, ZTI

Výhody BIM pre investora

BIM minimalizuje chybovosť projektu a tým zlacňuje výstavbu, investor tak môže ušetriť nemalé investície. Investor vie použiť výstupy z BIM pre efektívnu výstavbu a následnú správu budovy. 

BIM model

Ideálne je ak BIM model vyprojektuje náš tím projektantov pozemných stavieb na základe architektonickej štúdie. Následne v tomto modeli pracujú kolegovia z oddelenia statiky a naši kolegovia z oddelenia TZB. Práca všetkých profesií v jednom modeli zjednodušuje procesy koordinácie projektu a spresňuje celý projekt výstavby.

Software

Používame software od spoločnosti Nemetschek, ak investor požaduje výstup z Revitu, prípadné z iného programu, vieme spraviť konverziu a odovzdať model v požadovanom programe. Proces konverzie vykonávame my, tento proces má presné pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodržať, preto aby boli súbory maximálne kompatibilné. 

3D model pre statiku