Energetický audit

Čo je energetický audit?

Je to analýza súčastného stavu objektu z energetickej a technologickej stránky podľa 321/2014 Z. z.  Tento stav sa vyhodnotí a po analýze týchto výstupov navrhujeme opatrenia, ktoré vedú k maximálnej efektivte využívaných energií počas prevádzky. 

Energetický audit je "návod" na energetickú efektivitu, z ktorého sa vychádza pri vypracovaní projektovej dokumentácií, ktorá je potrebná na obnovu stavebného objektu. 

Primárny efekt auditu je dosiahnúť úspory, ktoré vedú k viacerým priaznivým faktorom pre majiteľa objektu. 

Kto potrebuje energetický audit?

Audit pre veľký podnik v intervale každé 4 roky. Povinnosť má veľký podnik, ktorý:

  • obrat 250 mil. Eur  a viac
  • 250 zamestancov a viac
  • ročnú súvahu 43 mil. Eur a viac 

 

Audit rozvodov tepla a teplej vody

 

Audit pre získanie dotácie:

  • aktuálny zoznam výziev súvisiacich s energetickou efektívnosťou nájdete tu 
  • požiadavky pre splnenie podmienok akutálnej výzvy sú vždy odlišné, preto potrebujeme vedieť o akú výzvu chcete žiadať

Čo sa stane, ak nebudeme mať audit?

Ak spĺnate povinnosť o vypracovaní energetického auditu podľa 321/2014 Z.z., tak Vám doporučujeme aby ste si ho dali vypracovať

  • sankcie sú v tomto prípade od 5 000 Eur do 30 000 Eur.
  • kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia

Primárny efekt auditu je dosiahnúť úspory, ktoré vedú k viacerým priaznivým faktorom pre majiteľa objektu. 

Neváhajte vyplniť info dotazník, budeme vás kontaktovať