Zdravotechnika

Projekt zdravotechniky

Zdravotechniku projektujeme komplexne:

  • vnútorné rozvody vody a kanalizácie
  • dimenzovanie zásobníka TV
  • areálové prípojky
  • rozšírenie verejných sieti
  • ďaždová, splašková kanalizácia

Na výpočty a dimenzovanie zdravotechniky používame najnovšie softvéry. Projektujeme stavby od rodinných domov až po velké stavby.

KONTAKTUJTE NÁS! Radi Vám poradíme.

Naša najväčšia pridaná hodnota je v projektovaní všetkych profesií pod jednou strechou. 

Projektujeme aj: