Energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie

Podľa vyhlášky 324/2016 Z.z. musí každá novostavba spadať do energetickej triedy A1. Práve preto je výhodné začať projekt pre stavebné povolenie práve projektovým energetickým hodnotením, ktoré nám už na začiatku projektovania ukáže či je náš koncept správny. Posúdzujeme tieto najdôležitejšie faktory:

  • orientáciu stavby - solárne pasívny zisky
  • obalové konštrukcie 
  • potreba energie vykurovania
  • potreba energie prípravy teplej vody
  • potreba energie na osvetlenie
  • potreba energie na vetranie

V prípade, ak stavba nevyhovuje energetickej triede A1, hľadáme spôsoby ako tam stavbu posunúť. Komunikujeme z architektom, projektantom a investorom o spôsoboch riešenia, až pokiaľ nenájdeme ideálnu voľbu.

KONTAKTUJTE NÁS! Radi Vám poradíme.

Naša najväčšia pridaná hodnota je v projektovaní všetkych profesií pod jednou strechou. 

Projektujeme aj: