Statika stavieb

Statický posudok pre stavebné povolenie

Statické výpočty spracovávame cez softvér SCIA engineer 17, ktorý je veľmi precízny. Výrazne nám uľahčuje navrhovanie a posudzovanie zložitých návrhov a riešení.  Máme za sebou viacero náročných aj menej náročných projektov. 

KONTAKTUJTE NÁS! Radi Vám poradíme.

Modelovanie statiky pre realizačný projekt

Na modelovanie projektov statiky používame primárne 3D softvéry, kvôli veľkej presnosti a efektívnosti vypracovania. Taktiež kladieme dôraz na efektivitu návrhu, ktorá je dôležitá pre financovanie statických prvkov. Takéto riešenia musia byť v rovnováhe z bezpečnosťou, ktorá je pre nás prioritou.  

  • bezpečnosť riešenia
  • ekonomická efektívnosť
  • najnovší softvér
KONTAKTUJTE NÁS! Radi Vám poradíme.

Naša najväčšia pridaná hodnota je v projektovaní všetkych profesií pod jednou strechou. 

Projektujeme aj: